Voortgangsgesprek

Student en praktijkopleider in dierverzorging

Als uw student is begonnen, is het verstandig om elke week een contactmoment in te bouwen. Met een voortgangsgesprek kunt u controleren of de afspraken goed worden nagekomen.

Dagelijks

Indien mogelijk, bespreekt u elke ochtend de volgende vraag:

 • Wat is de opdracht voor vandaag?

Wekelijks

Bijvoorbeeld elke vrijdagmiddag of maandagochtend neemt u samen de volgende vragen door:

 • Wat is er geleerd?
 • Wat gaat goed, wat kan anders?
 • Wat wil/moet de student nog leren en doen?
 • Zijn er vragen?
 • Wat zijn de plannen voor volgende week?

Agenda en tips

Gebruik eventueel onderstaande agenda en tips bij het voortgangsgesprek.

Agenda voortgangsgesprek

Welzijn en inzet

Hoe gaat het met je? Hoe bevalt het hier? Denk aan ter zake doende privéomstandigheden en werkomstandigheden. Praat bijvoorbeeld over:

 • Enthousiasme
 • Betrokkenheid
 • Verantwoordelijkheid

Doelstellingen en voortgang

Bespreek de realisatie van doelstellingen/afspraken, gemaakt tijdens het vorige voortgangsgesprek. Denk aan de uitvoering van opdrachten, organisatie eigen werk, werktempo, kwaliteit geleverde werk, enzovoorts. Stel bijvoorbeeld deze vragen:

 • Wat heb je gedaan? Wat was leuk? Wat was minder leuk?
 • Wat ging goed? Wat is vatbaar voor verbeteringen? Hoe ga je dat aanpakken?

Persoonlijke kwaliteiten

Bespreek de volgende punten, afhankelijk van de mogelijkheden binnen de stage of leerbaan:

 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Collegialiteit
 • Werken onder druk
 • Zelfstandigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Initiatief
 • Oplossen van problemen

Contacten en samenwerking

Neem samen door met wie de student voornamelijk samenwerkte. Vraag wat de student van hem of haar heeft geleerd:

 • Praktijkopleider
 • Andere medewerkers leerbedrijf
 • Externen

Tevredenheid en verwachtingen

Stel uw student de volgende vragen:

 • Krijg je voldoende begeleiding? Heb je wensen voor de begeleiding?
 • Hoe sluit wat je hebt geleerd aan op de theorie? En omgekeerd?
 • Krijg je genoeg mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen?

Tips voortgangsgesprek

Bereid u voor

 • Inleiding
 • Doel
 • Agendapunten
 • Opbouw van het gesprek

Doe geen aannames, maar stel vragen

 • Stel veel open vragen
 • Stel één vraag per keer en ... wacht op het antwoord
 • Laat stiltes vallen
 • Vraag door

Focus op het doel dat u wilt bereiken

 • Privé is niet privé als het op het werk komt
 • U bent géén hulpverlener, verwijs door
 • Vraag de student om oplossingen
 • Vraag soms tijd om na te denken, kom er later op terug

Maak afspraken specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART)

 • Een afspraak maakt u samen, anders is het een opgelegde regel
 • Volg afspraken op, geef daarin het goede voorbeeld

Maak gespreksverslagen, zorg voor dossiervorming

 • Leg vast wat u samen hebt besproken

Geef feedback

 • Praat alleen over wat u zelf hebt gezien of gehoord
 • Benoem wat dat met u doet
 • Vraag aan de stagiair: kun je je dat voorstellen, is dat ook de bedoeling, hoe kan dat worden veranderd?

Ontvang feedback

 • Nodig de stagiair uit om ook feedback te geven op u als praktijkopleider