Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn veel opleidingsnamen veranderd. Studenten, scholen en bedrijven kunnen nog steeds zoeken op de oude opleidingsnaam of erkende opleidingscode (voorheen crebo), maar bij de resultaten zien zij de nieuwe naam. SBB heeft de erkenningen automatisch omgezet.

Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om diens diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Snel veranderende arbeidsmarkt

SBB heeft de wettelijke taak om de kwalificatiedossiers op te stellen en te onderhouden. Een uitgekiend proces, zeker door de snel veranderende arbeidsmarkt, dat begint met het verzamelen van informatie en eindigt met vaststelling door de minister van OCW en publicatie in de Staatscourant. De stappen daartussenin draaien vooral om de samenwerking tussen experts van bedrijfsleven, scholen en SBB.

Van verkoper naar retailmedewerker

Verkoper is bijvoorbeeld veranderd in retailmedewerker. Begeleider gehandicaptenzorg heet voortaan begeleider maatschappelijke zorg. En in plaats van junior assistent-accountant word je business administration & control specialist. Voor de overzichtelijkheid werkt SBB alleen met de nieuwe opleidingsnamen. In de zoekmachines en de administratie blijven oud en nieuw gekoppeld.

Erkenningen automatisch omgezet

In beginsel zijn alle bedrijven met erkenning voor een ‘oude’ kwalificatie inmiddels erkend voor de verwante nieuwe kwalificatie. Maar in een aantal gevallen geldt de erkenning niet voor álle kerntaken of werkprocessen. Die kerntaken of werkprocessen zijn ‘uitgezet’. Bij een nieuw contact tussen leerbedrijf en adviseur kunnen de uitsluitingen mogelijk weer worden ‘aangezet’.

Bekijk het volledige overzicht op Stagemarkt.nl