Leven lang ontwikkelen

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich een leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het beroep verandert of omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn.

Volg een keuzedeel en behaal een mbo-certificaat

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Zo kunnen ze een arbeidsmarktrelevant keuzedeel volgen en afsluiten met een mbo-certificaat.

Lees meer op het certificatenloket

Ga direct naar het overzicht van keuzedelen die worden beloond met een mbo-certificaat

Pilots en experimenten

Het mbo vraagt om flexibiliteit. De kwalificatiestructuur maakt dat mogelijk. Door bouwstenen creatief te combineren ontstaan nieuwe kansen. Met pilots en experimenten onderzoeken onderwijs en bedrijfsleven samen hoe we leven lang ontwikkelen voor iedereen bereikbaar kunnen maken.

In een van de pilots onderzoeken onderwijs en bedrijfsleven wat er nodig is om een mbo-certificaat te behalen met een ander onderdeel van een mbo-opleiding dan een keuzedeel. Andere voorbeelden zijn de pilot praktijkleren, cross-overs en Ruimte voor de regio.

Lees meer over de actuele pilots en experimenten

Positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo'

Een praktische, effectieve bijdrage aan een leven lang ontwikkelen. Daarvoor maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB zich sterk. In de positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo' beschrijven we een reeks concrete, samenhangende voorstellen die ons in staat stellen om de producten en diensten die we nu al bieden voor het initiële beroepsonderwijs óók in te zetten voor de grote groep van volwassenen.

Lees meer over de positionpaper [beschikbaar vanaf 30 januari]