Leven lang ontwikkelen

Leren stopt niet na het behalen van een diploma. Ook werkenden en werkzoekenden moeten zich een leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het beroep verandert of omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn.

Bekijk het filmpje over de mogelijkheden van de flexibele kwalificatiestructuur. Lees over mbo-certificaten en pilots en experimenten. En kom meer te weten over de ideeën van beroepsonderwijs en bedrijfsleven over de toekomst van praktijkleren.

Uitgeschreven tekst van deze video

Leren stopt niet na het behalen van een mbo-diploma. Ook werkenden en werkzoekenden staan voor de uitdaging om zich te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat hun beroep nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Of omdat de kansen op werk in een andere sector groter zijn.

Voor de een betekent leven lang ontwikkelen het volgen van een volledige mbo-opleiding. Voor de ander is dat misschien te hoog gegrepen of kost het eenvoudigweg te veel tijd. Gelukkig is het ook mogelijk om een of meer onderdelen van een opleiding te volgen.

Neem een keuzedeel of een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding. Zo'n stukje van de kwalificatiestructuur is heel geschikt voor bijscholing. De vakman of vakvrouw die dat onderdeel volgt wordt beloond met een wettelijk erkend mbo-certificaat.

Er zijn ook werkenden en werkzoekenden voor wie een diploma, een entreeopleiding of een certificaat niet haalbaar is. Op basis van de vraag van een leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden kan die doelgroep in de praktijk aan het werk om toch een praktijkverklaring te verdienen.

De flexibele kwalificatiestructuur maakt nog veel meer mogelijk. Van slimme cross-overs op het snijvlak van sectoren tot regionale opleidingen die scholen en bedrijven voor een deel zelf vormgeven. Zo maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen leven lang ontwikkelen voor iedereen bereikbaar.

Een leven lang ontwikkelen met de flexibele kwalificatiestructuur

Volg een keuzedeel en behaal een mbo-certificaat

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Zo kunnen ze een arbeidsmarktrelevant keuzedeel volgen en afsluiten met een mbo-certificaat.

Lees meer op de portal Kwalificatiestructuur

Ga direct naar het overzicht van mbo-certificaten in het kwalificatieregister

Positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo'

Een praktische, effectieve bijdrage aan een leven lang ontwikkelen. Daarvoor maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB zich sterk. In de positionpaper 'De kracht van praktijkleren in het mbo' beschrijven we een reeks concrete, samenhangende voorstellen die ons in staat stellen om de producten en diensten die we nu al bieden voor het initiële beroepsonderwijs óók in te zetten voor de grote groep van volwassenen.

Lees meer over de positionpaper

Leerbanen voor werkenden en werkzoekenden

Kunt u uw vacatures niet vervullen omdat er onvoldoende mensen zijn met de geschikte diploma’s? Hebt u weleens gedacht aan leerbanen? Daarmee begeleidt u zelf uw huidige én toekomstige medewerkers naar een mbo-diploma of een onderdeel daarvan.

Lees meer over leerbanen voor werkenden en werkzoekenden