Matching en voorbereiding

Student en praktijkopleider in schilderen en onderhoud

Een belangrijk deel van de mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming.

Stages en leerbanen

Er zijn twee soorten leerplaatsen: stages (bol) en leerbanen (bbl). Daarnaast kunt u een rol spelen bij het opleiden van vmbo-leerlingen.

Lees meer >

Opleidingsniveaus

Mbo-opleidingen kennen vier niveaus. Het niveau bepaalt wat u van uw student mag verwachten.

Lees meer >

Student vinden

U bent erkend leerbedrijf en u zoekt een geschikte student. Dat kan via school, via Stagemarkt.nl en via andere kanalen.

Lees meer >

Praktijkovereenkomst afsluiten

De afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf liggen vast in een praktijkovereenkomst, ook wel bekend als beroepspraktijkvormingsovereenkomst of bpv-overeenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

Lees meer >

Praktische tips voor de praktijkopleider

Studenten zijn beginnende vakmensen. Gelukkig kunnen ze rekenen op uw deskundige begeleiding als praktijkopleider. De adviseur praktijkleren van SBB helpt u daar graag bij. Hier vindt u alvast een paar praktische tips.

Lees meer >

Beroep in het kort

Onder het kopje Opleidingsinformatie kunt u van een aantal opleidingen een leeswijzer downloaden met een beroepsbeschrijving, de competenties en de kerntaken en werkprocessen.

NB De leeswijzer is voor meer dan 100 opleidingen voorhanden. In de sector Gastvrijheid vindt u bijvoorbeeld een leeswijzer voor de opleiding Kok. We werken aan uitbreiding.

Opleidingsinformatie

Kies een sector en daarna de opleiding.