Matching en voorbereiding

Afbouwonderhoud

Een belangrijk deel van de mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming.

Stages en leerbanen

Er zijn twee soorten leerplaatsen: stages (bol) en leerbanen (bbl). Daarnaast kunt u een rol spelen bij het opleiden van vmbo-leerlingen.

Uitleg stages en leerbanen

Opleidingsniveaus

Mbo-opleidingen kennen vier niveaus. Het niveau bepaalt wat u van uw student mag verwachten.

Uitleg opleidingsniveaus

Werving en selectie

U bent erkend leerbedrijf en u zoekt een geschikte student. Dat kan via school, via Stagemarkt.nl en via andere kanalen.

Werving en selectie

Praktijkovereenkomst afsluiten

De afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf liggen vast in een praktijkovereenkomst, ook wel bekend als beroepspraktijkvormingsovereenkomst of bpv-overeenkomst. De school zorgt dat deze overeenkomst tot stand komt.

Inhoud van de praktijkovereenkomst

Praktische tips voor de praktijkopleider

Studenten zijn beginnende vakmensen. Gelukkig kunnen ze rekenen op uw deskundige begeleiding als praktijkopleider. De adviseur praktijkleren van SBB helpt u daar graag bij. Hier vindt u alvast een paar praktische tips.

Praktische tips voor de praktijkopleider

Beroep in het kort

Hieronder kunt u van de opleidingen een beroepsbeschrijving selecteren, met de kerntaken en werkprocessen en eventueel een filmpje.