Beroepspraktijkvorming

Student en praktijkopleider in veehouderij

Een belangrijk deel van de mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming of bpv. Daarin onderscheiden we stages (bol) en leerbanen (bbl).

De bpv telt drie fases:

  • Matching en voorbereiding
  • Begeleiding
  • Beoordeling