Stagefonds Zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eindverantwoordelijk voor het Stagefonds Zorg. Na afloop van het schooljaar keert het 112 miljoen euro uit aan zorg- en welzijnsinstellingen voor gerealiseerde stageplaatsen. SBB beperkt de administratieve lasten voor zorgorganisaties en het ministerie. De subsidies worden op concernniveau verstrekt.

  • SBB inventariseert tijdens het schooljaar via de scholen bij welke zorginstellingen studenten stage hebben gelopen.
    • Roc’s registreren alle stages in het Basisregister Onderwijs (BRON). SBB krijgt hier elke maand een uitdraai van.
    • Hogescholen en particuliere onderwijsinstellingen die niet zijn aangesloten bij BRON, leveren hun stagegegevens aan SBB via een onlineportal.
  • Scholen ontvangen een aantal keer per jaar een terugkoppeling van SBB met het verzoek om hun stagegegevens te controleren en aan te vullen.
  • In het voorjaar verzoekt SBB de leerbedrijven waar stages zijn gerealiseerd, om hun gegevens te controleren en een aantal vragen te beantwoorden. Op basis daarvan stelt het ministerie vast of de organisatie subsidie krijgt.
  • Als een leerbedrijf in aanmerking komt voor subsidie, ontvangt het concern in augustus een aanvraagformulier per post. Hierop is het aantal stageplaatsen in fte vooraf ingevuld. Het concern controleert, ondertekent en retourneert dit formulier.
  • Concerns die eind augustus geen formulier hebben ontvangen over het afgelopen schooljaar, of het niet eens zijn met de beslissing, kunnen tot 1 oktober zelf subsidie aanvragen via VWS.

Heeft u vragen over het Stagefonds Zorg? Neem contact op met de Servicedesk van SBB. Kijk voor meer informatie op: www.stagefondszorg.nl.