Extra uitleg over Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo-opleiding. Het is een plaatje met altijd dezelfde informatie over de opleiding. Je kunt deze informatie vinden op de website van de opleiding bij alle scholen die meedoen aan dit project.

Waar komen de gegevens voor Studie in Cijfers vandaan?

Studententevredenheid

Het rapportcijfer dat studenten aan deze opleiding geven. Waar komt het vandaan? In 2016 heeft de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) aan 267.000 studenten in het mbo gevraagd welk rapportcijfer zij hun opleiding geven.

Percentage geslaagde studenten

Het percentage studenten dat de opleiding het afgelopen jaar met een diploma heeft verlaten. Waar komt het percentage vandaan? De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weet van alle studenten die van school gaan of zij hun diploma wel of niet hebben behaald. 

Doorstroom naar het hbo

Het percentage studenten met een niveau 4-diploma dat na het afgelopen schooljaar doorstudeerde in het hbo. Waar komt het cijfer vandaan? DUO weet van elke student of hij zich na het behalen van een mbo-diploma inschrijft in het hbo. Van alle studenten met een mbo-diploma op niveau 4 in schooljaar 2015/2016 is onderzocht af zij in 2016/2017 aan een hbo-studie zijn begonnen.

Kans op leerbaan

De kans op een leerbaan voor deze opleiding op dit moment. Waar komt het cijfer vandaan? SBB onderzoekt jaarlijks het aantal bedrijven in de regio van de school dat een leerbaan aanbiedt voor de studenten van deze opleiding. Zo bepaalt SBB hoe groot de kans is dat je een leerbaan vindt die aansluit bij je opleiding.

Kans op werk in jouw vakgebied

De verwachting dat je een baan zult vinden na je opleiding. Het gaat dan wel om een baan in de richting van jouw opleiding en op hetzelfde niveau van de opleiding waar je nu mee begint. Het is dus een voorspelling van de situatie na het behalen van je diploma. De kans geldt voor de regio van de hoofdvestiging van de school van de student. Waar komt het cijfer vandaan? SBB onderzoekt voor elke mbo-opleiding de ontwikkeling van het aantal banen dat aansluit op jouw diploma en niveau. De "kans op werk" is dus de verwachte kans op werk op het moment dat jij klaar bent met je opleiding. Het gaat dus om een toekomstvoorspelling.

Kans op stage

De kans op een stageplaats voor deze opleiding op dit moment. Waar komt het cijfer vandaan? SBB onderzoekt jaarlijks het aantal bedrijven in de regio van de school dat een stageplaats aanbiedt voor de studenten van deze opleiding. Zo bepaalt SBB hoe groot de kans is dat je een stageplaats vindt die aansluit bij je opleiding.

Startsalaris

Het gemiddelde bruto* uurloon dat je in dit beroep verdient als je net begint. Het bruto uurloon is het salaris waar nog géén belasting en sociale verzekeringen op zijn ingehouden.Waar komt het vandaan? Elk jaar stelt het Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt (ROA) vragen aan mbo’ers die hun diploma hebben gehaald. Het ROA vraagt dan of ze een baan hebben gevonden en hoeveel geld zij verdienen met hun werk.

* Het bruto uurloon is het salaris waar nog géén belasting en sociale verzekeringen op zijn ingehouden. Afhankelijk van de hoogte van je loon wordt een bepaald percentage van je loon ingehouden. Het loon dat overblijft nadat de belastingen en premies van het brutoloon zijn afgetrokken is het nettoloon. Dit is het bedrag dat ook op je rekeningwordt gestort.