Onderwijsachterstandenbeleid

Op 1 augustus 2019 is het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs gewijzigd. Op basis van een nieuwe systematiek berekent het CBS jaarlijks de achterstandsscore van elke basisschool. Om die reden is het niet meer nodig om bij de inschrijving van leerlingen te kijken naar het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers.

De verplichte ouderverklaring en het bepalen van een ‘gewicht’ is hierbij komen te vervallen. SBB geeft daarom sinds 1 augustus 2019 geen adviezen meer af in het kader van de gewichtenregeling.

 

Meer informatie: Gewichtenregeling