Meeneembare studiefinanciering

Voor een aantal mbo-opleidingen in het buitenland kunnen studenten studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  De afdeling Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking adviseert DUO over deze aanvragen. DUO beslist.

Meer informatie: www.duo.nl