Basiskennis beveiliging in de zorg

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Het keuzedeel beschrijft de basiskennis voor de beveiligers die in de zorg gaan werken. Beveiliging in de zorg is veel complexer dan de beveiliging in andere organisaties. Denk in dit kader aan de omgang met (kwetsbare) patiënten, aantallen bezoekers per dag, de zeer kostbare apparatuur in een ziekenhuis en privacygevoeligheid van patiënteninformatie.