Basis exact

Processtatus 

Initiatief ontvangen: Er is een voorstel voor een koppeling of ontwikkeling van een keuzedeel ingediend via www.s-bb.nl/keuzedelen. Het voorstel is in goede orde ontvangen en heeft een registratienummer gekregen.

Beschrijving 
In dit keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar exacte vaardigheden die nodig zijn voor een goede doorstroom naar een (technische) niveau 3 opleiding. Hij leert bijvoorbeeld begrippen en wetten uit de natuurkunde toe te passen en met wiskundige formules om te gaan. Ook ontwikkelt hij het analytisch denken en handelen, zodat hij (nieuwe) beroepsgerichte vraagstukken op kan lossen, exacte opdrachten uit kan voeren en kan inspelen op veranderingen op technisch vlak.