Asbest herkennen en deskundig verwijderen

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het doel van het keuzedeel is dat de kandidaten in staat worden gesteld om het certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) te behalen en hierdoor over de competenties en vaardigheden beschikken om asbest te verwijderen.