Asbest herkennen en deskundig verwijderen

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Het doel van het keuzedeel is dat de kandidaten in staat worden gesteld om het certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) te behalen en hierdoor over de competenties en vaardigheden beschikken om asbest te verwijderen.