Analyse van monsters door operators

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel bevat een verbreding van kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteitsbepaling van producten. Het betreft eenvoudige analyses van monsters op fysische en chemische eigenschappen. Met het resultaat van de analyse kunnen producten van de juiste kwaliteit worden gemaakt.