Analyse van monsters door operators

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel bevat een verbreding van kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteitsbepaling van producten. Het betreft het analyseren van monsters op fysische en chemische eigenschappen. Het resultaat van de analyse Is de basis voor het bijstellen van het proces zodat producten van de juiste kwaliteit kunnen worden gemaakt. Onderdeel van het keuzedeel is tevens het beoordelen van de analyseapparatuur op de goede werking en het registreren en rapporteren van de analyses.