Afvalenergiecentrale

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
De keuzemodule besteedt aandacht aan het werken op een Nederlandse afvalafvalverbrandingsinstallatie als werktuigkundige. Het keuzedeel is verbredend en gaat in op de specifieke kenmerken van het werken op een afvalverbrandingsinstallatie.