Tac Entree

Afbeelding stagiair facilitair medewerker

De thema-adviescommissie Entree adviseert het SBB-bestuur over de aansluiting van de entreeopleiding op de arbeidsmarkt. De commissie richt zich op mogelijkheden voor scholen en leerbedrijven om maatwerk en flexibiliteit te bieden. Zo kunnen zij de studenten het beste voorbereiden op hun toekomst.

Vertegenwoordigers namens bedrijfsleven
 • Aad Buller, vicevoorzitter (OnderhoudNL)
 • Gerard Schuttenbelt (CNV, waarnemend)
 • Frans van der Vlugt (FNV)
 • Mirjam Luijendijk (Detailhandel Nederland)
Vertegenwoordigers namens onderwijs
 • Trudy Vos, voorzitter (ROC van Twente)
 • Talitha van den Elst (Nova College)
 • Dick van Meeuwen (Hoornbeeck College)
 • Ton Wennink (Onderwijsgroep Noord)
Vergaderdata
 • 19 april 2018
 • 14 juni 2018
 • 6 september 2018
 • 15 november 2018