Tac Entree

De thema-adviescommissie Entree adviseert het bestuur van SBB over de aansluiting van de entreeopleiding op de arbeidsmarkt. De commissie richt zich op mogelijkheden voor scholen en leerbedrijven om maatwerk en flexibiliteit te bieden. Zo kunnen zij de studenten het beste voorbereiden op hun toekomst.

Uitgebrachte adviezen

Samenstelling

Namens bedrijfsleven

  • Aad Buller, vicevoorzitter (OnderhoudNL)
  • Gerard Schuttenbelt (CNV, waarnemend)
  • Frans van der Vlugt (FNV)
  • vacature

Namens onderwijs

  • Trudy Vos (voorzitter) (ROC van Twente)
  • Talitha van den Elst (Nova College)
  • Dick van Meeuwen (Hoornbeeck College)
  • Ton Wennink (Onderwijsgroep Noord)
Zie ook: