Waterbouwer

De waterbouwer werkt langs of op waterwegen. Hij maakt, onderhoudt en verwijdert waterbouwkundige constructies.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

2 en 3
Onderwijsaanbieder(s)

ROC Da Vinci College, ROC Friese Poort , ROC Zadkine, ROC Midden Nederland, Regio College

Aantal studenten schooljaar 2020-2021 15 (bbl)

 

Vakfacts

  • voert baggerwerkzaamheden uit
  • is afhankelijk van weersomstandigheden
  • werkt volgens instructies en werktekeningen

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

Geen informatie beschikbaar.


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep van waterbouwer en de opleiding van de waterbouwer en de allround waterbouwer

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen

Vereniging van Waterbouwers