Creatief vakman (glazenier, keramist, leer- en textielverwerker)

De creatief vakman ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt unieke producten. De vakman is gespecialiseerd in glas, keramiek of leer en textiel.

De opleiding

Algemene informatie  

Niveau

4
Onderwijsaanbieder(s) Hout- en Meubileringscollege (HMC), CIBAP, Sint Lucas, Koning Willem 1 College, ROC Friesland College, ROC Alfa-College
Aantal studenten schooljaar 2020-2021 828 (bol)

Praktijkleren: Creatief Vakman

Vakfacts

  • de opleiding leidt op tot glazenier, keramist of leer- en textielverwerker
  • bedenkt en maakt creatieve producten met de hand
  • beheerst meerdere technieken
  • kent verschillende materialen
  • verkoopt de producten

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in het beroep?

  • Toenemende belangstelling voor creatief ambachtelijke producten en de combinatie met verschillende materialen en technieken.
  • Meer aandacht in binnen- en buitenland voor Dutch Design (strakke vormgeving en innovatief materiaalgebruik).
  • Intrede van innovatieve technieken en vernieuwend materiaalgebruik (gestoeld op traditionele ambachten).

(Verantwoordingsinformatie dossier Creatief vakmanschap)


Verdere informatie over beroep en opleiding

Lees meer informatie over het beroep en de opleiding van de creatief vakman

Betrokken brancheorganisatie(s) en partijen