Advies escalatie

Publicatiereeks: 
advies
Dit advies omvat de escalatiemogelijkheid, inclusief toetsingskader en doorzettingsmacht van de minister van OCW bij geschillen rondom doelmatigheid.

In dit advies

De escalatiemogelijkheid bestaat uit een meldpunt bij SBB en een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld door SBB.

De commissie moet een flexibel handelingsrepertoire hebben om een conflict te behandelen. De minister komt alleen in het zwaarste scenario in beeld met doorzettingsmacht als partijen zich niet houden aan de bindende uitspraak.

Bestuur SBB stelt de commissie in voor drie jaar en de werkwijze ligt vast in een reglement. De commissie doet een uitspraak 'bij wege van bindend advies' en houdt er rekening mee dat de uitspraak uitvoerbaar is voor betrokken partijen.