Beste praktijkopleider zet leren van elkaar centraal