Overzichten rondom kwalificeren en examineren

Op deze pagina vindt u verschillende overzichten rond kwalificeren en examineren die met name voor specialisten interessant zijn.

Begrippenlijst

In de begrippenlijst vindt u een korte uitleg bij veelgebruikte begrippen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer >

Crebolijsten

Alle kwalificaties die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedkeurt krijgen een eigen crebonummer. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Als een kwalificatie sterk wijzigt krijgt het een nieuw crebonummer.

Meer weten? Bekijk de lijsten >

Herziening

De nieuwe kwalificatiedossiers hebben een verbeterde opbouw, omvang en transparantie. Scholen kunnen ze sinds 1 augustus 2015 vrijwillig invoeren. Vanaf 1 augustus 2016 is dat verplicht.

Lees meer >

Herziening en bpv

Om de registratie van de vele erkende leerbedrijven scherp in beeld te houden, gebruikt SBB alleen nog de nieuwe opleidingsnamen en crebonummers. Via een slimme koppeling ‘onder water’ met de database van Stagemarkt.nl blijft de relatie tussen oud en nieuw echter wel behouden.

Lees meer >

Indeling dossiers in sectorkamers

Wilt u weten hoe de kwalificatiedossiers zijn verdeeld over de sectorkamers van SBB? Ga naar de Overzichten van de herziene kwalificatiestructuur of ga naar de betreffende sectorkamer.

Indeling dossiers in opleidingsdomeinen

Deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (bol) switchen vaak van opleiding en moeten dan officieel worden uitgeschreven en weer ingeschreven. Dit moet administratief worden verwerkt en het aantal geregistreerde 'uitvallers' loopt op. Om dit te voorkomen kunnen deelnemers zich eerst inschrijven in een opleidingsdomein dat verwantschap heeft met een kwalificatiedossier.

Ga naar Feiten en cijfers over de kwalificatiestructuur >

Koppeltabel

Het ministerie van OCW, de Inspectie van het onderwijs, SBB, CBS en MBO Raad maakten een gezamenlijke crebo-koppeltabel. De tabel koppelt alle crebo’s die ooit zijn uitgegeven aan de kwalificaties van een bepaald opleidingsjaar. Voor het opleidingsjaar 2015-2016 is een koppeltabel gemaakt die alle crebo's verwijst naar een beroep zoals die voorkomen in de herziene kwalificatiestructuur. Crebo's die naar vergelijkbare beroepsopleidingen verwijzen, zijn aan elkaar gerelateerd. De tabel is alleen bedoeld voor het maken van analyses en rapportages. Het is geen leidraad om het onderwijs in te richten of om vast te stellen welke naam op het diploma wordt vermeld.

Ga naar de koppeltabel >

Oude en nieuwe crebo's 

Tijdens de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur zijn er opleidingsvarianten ontstaan die voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming (bpv) onderling gelijkwaardig zijn. We noemen dit de crebo-equivalenten. De gelijkwaardigheid van deze opleidingen voor de bpv kunt u hier direct opvragen.

U vult hieronder het crebonummer in van de opleiding waarvan u de verwante opleidingen wilt weten. Na een klik op de knop 'Toon equivalent(en)' ziet u een lijst met gelijkwaardige opleidingen. Als u een bpv-overeenkomst opmaakt met het door u ingevulde crebonummer, dan mag de stagiair ook stage lopen bij de leerbedrijven die erkend zijn voor de crebo's in de getoonde lijst. 

Ga naar de crebo-convertor >