Werken in een keten voor niveau 4

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
De maakindustrie is zeer divers van producten, productiemethoden en productieprocessen. Dit keuzedeel gaat in op de betekenis van de keten in het productieproces: wie is de toeleverancier van producten, wie is de afnemer? met behulp van een aantal 21e eeuwse vaardigheden leert de beginnend beroepsbeoefenaar kritisch kijken naar de kwaliteitseisen die toeleverende en afnemende afdelingen en bedrijven stellen aan het product of aan het proces/dienst. De beginnend beroepsbeoefenaar komt tot evaluatie van zijn rol en waarde toevoeging binnen de keten.