Werken in een keten voor niveau 2 en 3

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
De maakindustrie is zeer divers van producten, productiemethoden en productieprocessen. Dit keuzedeel gaat in op de betekenis van de keten in het productieproces: wie is de toeleverancier van producten, wie is de afnemer? met behulp van een aantal 21e eeuwse vaardigheden leert de beginnend beroepsbeoefenaar kritisch kijken naar de kwaliteitseisen die toeleverende en afnemende afdelingen en bedrijven stellen aan het product of aan het proces/dienst. De beginnend beroepsbeoefenaar komt tot evaluatie van zijn rol en waarde toevoeging binnen de keten.