Waterstoftechnologie en mobiliteit

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel is een vervolg op het keuzedeel Waterstoftechnologie. Deze module gaat in op het gebruik van waterstoftechnologie in de mobiliteit, over land en water: zoals voertuigen, schepen en treinen exclusief de bijbehorende infrastructuur voor de bevoorrading (tankinstallaties). De werkzaamheden betreffen installatie, monitoring, onderhoud, reparatie en demontage (t.b.v. recycling).