Waterstoftechnologie

Processtatus 

Voordracht voor certificaat: Het certificaat wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager.

Beschrijving 
Voor het keuzedeel Waterstoftechnologie is een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een certificaat.