Voeding & hospitality in zorg en welzijn

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Dit keuzedeel is geschikt voor medewerkers in zorgstellingen met als taken het gastvrij uitserveren van maaltijden en dranken en daarbij het bieden van ondersteuning aan de cliënten/patiënten. De medewerker adviseert bij het maken van de keuze van maaltijden en dranken. Hij/zij heeft kennis van (gezonde) voeding en de relatie hiervan in het herstel bij ziekte enz. Hij/zij heeft basiskennis van ziektebeelden en de hierbij passende voeding. Hij/zij kan rekening houden met culture achtergronden en andere voedingswijzen. Daar waar nodig biedt hij/zij ondersteuning bij het nuttigen van de maaltijd, bijvoorbeeld bij slikproblematiek. De medewerker observeert en rapport zo nodig en houdt patiëntgegevens bij. Hij/zij heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden en houdt rekening met de wensen, behoeften en belangen van de cliënt/patiënt.  Hij/zij werkt volgens procedures en richtlijnen zoals HACCP.