Verdieping van diervoeders

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
In dit keuzedeel krijgt de leerling te maken met de verschillende aspecten van hem maken van diervoeders, naast keuze van grondstoffen, wordt ingegaan op voerfomulatie, doseren malen en mengen peleteren en kwaliteit. De deelnemers maken in het keuzedeel hun eigen diervoeren kiezen daarvoor de benodigde grondstoffen om te komen tot een uitgebalanceerd voer. Naast theorie zal ook de praktijk van het voer produceren aan het licht komen