Verdieping papierproductie

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Operators in papierfabrieken hebben gerichte kennis en inzichten nodig om papierproductie op een hoog niveau te brengen. Dat stelt eisen aan de kennis, inzicht en vaardigheden die verder gaan dan alleen machinebediening. Hij heeft inzicht in de samenhang van de onderscheiden productieprocessen en kan het proces gericht bijsturen.