Verdieping papierproductie

Processtatus 

Gepauzeerd: De ontwikkeling of koppeling van een keuzedeel kan tijdelijk worden aangehouden. De reden hiervoor kunt u bij ons opvragen.

Beschrijving 
Operators in papierfabrieken hebben gerichte kennis en inzichten nodig om papierproductie op een hoog niveau te brengen. Dat stelt eisen aan de kennis, inzicht en vaardigheden die verder gaan dan alleen machinebediening. Hij heeft inzicht in de samenhang van de onderscheiden productieprocessen en kan het proces gericht bijsturen.