Verdieping klokkenmaken: bijzondere klokken repareren

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Onderhoud van het keuzedeel, terugbrengen van 960 tot 720 sbu.