Verdieping klokkenmaken: bijzondere klokken repareren

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel wordt binnenkort als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Onderhoud aan keuzedeel Verdieping klokkenmaken: bijzondere klokken repareren