Verdieping kartonproductie

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Operators in de karton hebben gerichte kennis en inzichten nodig om de productie op een hoog niveau te brengen. Dat stelt eisen aan de kennis en vaardigheden die verder gaan dan alleen machinebediening. Op basis van berekeningen kan hij het proces gericht bijsturen.