Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3

Processtatus 

Gevalideerd: Het keuzedeel is door de sectorkamer gevalideerd. Het keuzedeel kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden, dat gebeurt elke drie maanden. Het keuzedeel wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
De maakindustrie is zeer divers van producten, productiemethoden en productieprocessen. Dit keuzedeel gaat in op de bedrijfsspecifieke stappen in het productieproces: hoe wordt het gemaakt, welke stappen zijn erin te onderkennen? Met behulp van een aantal 21e eeuwse vaardigheden leert de beginnend beroepsbeoefenaar kritisch kijken naar de verschillende stappen in het productieproces en komt tot evaluatie hiervan.