Verdieping bedrijfsspecifiek product

Processtatus 

Gevalideerd: Het keuzedeel is door de sectorkamer gevalideerd. Het keuzedeel kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden, dat gebeurt elke drie maanden. Het keuzedeel wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
De maakindustrie, in het bijzonder de metaal en metalektro, behoort tot de meest geavanceerde bedrijfstakken in Nederland. De bedrijfstak kenmerkt zich door een grote diversiteit aan producten en productietechnieken. Deze komen in kwalificatiedossiers alleen in algemene termen voor. Beginnend beroepsbeoefenaren leren op basis van enkele 21e eeuwse vaardigheden geavanceerde producten kennen en hier kritisch naar kijken.