TAALbuddy's

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het keuzedeel wordt verder ontwikkeld door team K&E bij SBB samen met initiatiefnemers en inhoudsdeskundigen. De 3 maanden termijn start.

Beschrijving 
Het keuzedeel is bedoeld voor beroepsbeoefenaars (op de werkvloer) en studenten die, naast hun kwalificatie, ook TAALbuddy willen worden. In het keuzedeel komen kennis en vaardigheden aan bod die de beroepsbeoefenaar nodig heeft om een taalvrager bij taalkwesties of -ontwikkeling te kunnen ondersteunen. Hij vergroot zijn vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse taal. Hij leert didactische werkvormen toepassen, leert coachen en begeleiden en kan zo samen met de taalvrager een hulpvraag formuleren. Hij leert om volgens het VUT-model kennis aan te bieden zodat de hulpvraag wordt beantwoord. Het gaat hierbij om alle MBO studenten die moeite ervaren met de Nederlandse taal, dus niet alleen NT2 studenten en laaggeletterden.