Sportinstructie 4 t/m 12 jaar

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Via het verdiepende keuzedeel Sport voor kinderen/jeugd verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar specifieke vakkennis en vaardigheden om voor de doelgroep kinderen/jeugd specifieke sport- en/of beweegactiviteiten aan te bieden die aansluiten bij de mogelijkheden van de deelnemers. De beginnend beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat kinderen/jongeren enthousiast worden en blijven tijdens het sporten. Onderwerpen die in het keuzedeel aan de orde komen zijn: taken van de trainer, leeftijdskenmerken van junioren, begeleiding, trainen en coachen van junioren. Bij de ontwikkeling van de kinderen zijn welbevinden en betrokkenheid belangrijke voorwaarden.