Schadevrij graven bij kabels en leidingen

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
Een machinist grondverzet werkt dagelijks tussen kabels en leidingen. Schades aan kabels en leidingen kosten de maatschappij veel geld en zorgen voor overlast in de directe omgeving. Ook kunnen er door graafschades levensgevaarlijke situaties ontstaan. Dit keuzedeel is bedoeld om studenten machinist grondverzet bewust te maken van hun belangrijke rol in de graafketen om graafschades te voorkomen. Een bewuste en veilige houding omtrent het graven nabij kabels en leidingen, door aandacht te besteden aan de oorzaken en gevolgen van graafschades in hun eigen werkomgeving, maar ook grote (bijna) graafschades die landelijke in het nieuws zijn geweest. Een veilige houding vraagt om voldoende kennis van actuele wet- en regelgeving.