Personen met verward gedrag

Processtatus 

Gevalideerd: Het keuzedeel is door de sectorkamer gevalideerd. Het keuzedeel kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden, dat gebeurt elke drie maanden. Het keuzedeel wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Verwarde personen zijn mensen die tijdelijk of voor langere duur de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het zijn mensen met complexe problemen die verward gedrag vertonen dat anderen niet direct begrijpen. Vaak is er sprake van een combinatie van wanhoop door ernstig sociale problematiek als eenzaamheid, woningnood, werkloosheid, schulden en andere vormen van sociale uitsluiting, trauma's als gevolg van oorlog en ander geweld, tijdelijk of meer structureel. Het gaat om mensen die niet op eigen kracht mee kunnen doen en zelf niet altijd (meer) om hulp vragen. Het gaat ook om hun familie en andere naasten wier leven structureel beïnvloed wordt door de problematische situaties van de mensen met verward gedrag. Een relatief klein deel veroorzaakt overlast of pleegt misdrijven. Dit heeft veel impact op de samenleving. We zetten daarom (de leefwereld van) de persoon centraal, met oog voor de belangen van de samenleving. We willen de studenten hier kennis, houding en vaardigheden over meegeven om dit gedrag te signaleren en te begeleiden vanuit verschillende contexten, voorbeeld zijn: cliënt, familie, sociaal werker, persoonlijk begeleider, verpleegkundige en politie.