Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het voorstel is om de keuzedelen zodanig te herschrijven dat ze uitvoerbaar zijn en dat de context binnen de papierbedrijven en kartonbedrijven afgedekt kan worden.