Papier en kartonnage, geschikt voor niveau 2

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
Het voorstel is om de keuzedelen zodanig te herschrijven dat ze uitvoerbaar zijn en dat de context binnen de papierbedrijven en kartonbedrijven afgedekt kan worden.