Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen

Processtatus 

Gevalideerd: Het keuzedeel is door de sectorkamer gevalideerd. Het keuzedeel kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden, dat gebeurt elke drie maanden. Het keuzedeel wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Het doel van het keuzedeel is dat de kandidaten in staat worden gesteld om het certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) te behalen en hierdoor over de competenties en vaardigheden beschikken om asbest te verwijderen.