Oriëntatie blockchain

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
Door middel van dit keuzedeel vergroten beginnend beroepsbeoefenaren kennis van mogelijkheden van blockchaintechnologie. Zij ontwikkelen inzicht in bedrijfsprocessen die verbeterd kunnen worden door toepassing van blockchain technologie.