Onderzoekend kijken naar beeld

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel is als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Kijkonderwijs en training met behulp van VTS (Visual Thinking Strategies) draagt vooral bij aan prestaties van beroepsbeoefenaren die afhankelijk zijn van hun observaties (zorg, politie, justitie, media, cultuur, onderwijs, techniek etc.) De training bestaat uit het aanleren van gesprekstechniek die leidt tot beter kijken, zodat iemand niet alleen ‘ziet’ maar ook ‘waarneemt’, en daarbij open staat voor de wijze waarop anderen kijken en denken. De student leert dat er altijd verschillende perspectieven zijn. Niet alleen de training in onderzoekend kijken is belangrijk; ook de continuïteit (herhaling van beeldanalyse) draagt bij aan een blijvend open blik – en uitstel van oordeel - bij het waarnemen. Daarom bekwaamt de beginnend beroepsbeoefenaar zich ook in het zelfstandig faciliteren van een VTS-gesprek om zodoende met anderen geregeld samen beelden te analyseren op een gestructureerde wijze. Dit leidt tot een blijvend en groeiend vermogen om beelden of situaties helder te observeren en met een open blik te (her)interpreteren. Daarnaast leidt training met VTS tot meer creatief en kritisch denken.