Medische basiskennis

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Een verbreding en verdieping van de anatomie, fysiologie, pathologie en psychosociale kennis. Dit keuzedeel sluit aan bij doorstroming naar het HBO.