Maakt landbouwmachines gereed voor gebruik

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
In de mobiele werktuigen komen verschillende machinegroepen met bijbehorende gebruikseigenschappen en veiligheidseisen voor. In het kwalificatiedossier voertuigen en mobiele werktuigen is sprake van een algemene beschrijving van alle voertuigen en mobiele werktuigen. Het gereed maken voor gebruik komt niet voor in het KD maar is wel een regelmatig terugkerende activiteiten. In dit keuzedeel verdiept en verbreedt de beginnend beroepsbeoefenaar zich in het gebruiksklaar maken van de landbouwmachines.