Leider sportieve recreatie

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Koppelen aan: Sport- en bewegingsleider, Coördinator buurt, onderwijs en sport, Coördinator sport- en bewegingsagogie, Coördinator sport, bewegen en gezondheid, Coördinator sportinstructie, training en coaching