KD Ruimtelijke vormgeving

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda voor 2019. In 2019 zal bezien worden of het dossier voldoende herkenbaar en actueel is en eventueel worden bijgesteld.