KD Ondernemer horeca/bakkerij

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Wettelijk periodiek onderhoud. Prioriteit wordt gegeven aan onderhoud van de kwalificatiedossier Keuken en Bediening. Mogelijk zal dit traject later in het jaar opgestart worden.