KD Onderhoud- en verbouwbedrijf

Processtatus 

Dossier in evaluatie: Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd door de sectorkamer. Als er reden tot onderhoud is zal de sectorkamer opdracht geven voor de ontwikkeling/ het onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Zodra de nieuwe wetgeving rond koolmonoxide definitief is, moet het kwalificatiedossier worden aangepast op de wettelijke eisen. Daarnaast is er onderhoud gevraagd aan de kwalificatie Projectmanager vastgoedonderhoud (mogelijk vaststelling op 1-1-2021).