KD Keuken

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Wettelijk periodiek onderhoud. Daarnaast zijn er diverse signalen bij SBB binnengekomen over knelpunten in de onderwijsuitvoering/examinering. Deze zijn afgestemd met de btg en worden herkend door onderwijs en bedrijfsleven. Deze signalen worden verder opgepakt tijdens het onderhoudstraject.