KD Keuken

Processtatus 

Dossier in evaluatie: Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd door de sectorkamer. Als er reden tot onderhoud is zal de sectorkamer opdracht geven voor de ontwikkeling/ het onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Wettelijk periodiek onderhoud. Daarnaast zijn er diverse signalen bij SBB binnengekomen over knelpunten in de onderwijsuitvoering/examinering. Deze zijn afgestemd met de btg en worden herkend door onderwijs en bedrijfsleven. Deze signalen worden verder opgepakt tijdens het onderhoudstraject.