KD Boomverzorging

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Vanuit de sector is naar voren gekomen dat er grote behoefte is aan specialisten op het gebied van bomen, de boomverzorgers. De nieuw te ontwikkelen niveau 3 kwalificatie staat in het teken van de verzorging van bomen en de specifieke kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Ook worden de Europese standaarden gehanteerd in de structuur.