KD Boomverzorging

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Vanuit de sector is naar voren gekomen dat er grote behoefte is aan specialisten op het gebied van bomen, de boomverzorgers. De nieuw te ontwikkelen niveau 3 kwalificatie staat in het teken van de verzorging van bomen en de specifieke kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Ook worden de Europese standaarden gehanteerd in de structuur.