Instructeur seniorensportleider

Processtatus 

Meldformulier compleet: Het voorstel is compleet en wordt in behandeling genomen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Keuzedeel Seniorensportleider, waarbij de student in staat is om aan (groepen) beweeglessen te geven en activiteiten voor de doelgroep te organiseren en te geven. De eisen zijn conform het bestaande keuzedeel instructeur.