Instructeur seniorensportleider

Processtatus 

Gepauzeerd: De ontwikkeling of koppeling van een keuzedeel kan tijdelijk worden aangehouden. De reden hiervoor kunt u bij ons opvragen.

Beschrijving 
Keuzedeel Seniorensportleider, waarbij de student in staat is om aan (groepen) beweeglessen te geven en activiteiten voor de doelgroep te organiseren en te geven. De eisen zijn conform het bestaande keuzedeel instructeur.