Instructeur padel

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Instructeur Padel, waarbij de student in staat is om aan (groepen) beginners en recreanten instructie padel te geven. De eisen zijn conform het bestaande keuzedeel instructeur.