Informatiedienstverlening in de nieuwe bibliotheek

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het keuzedeel voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
De nieuwe rol van openbare bibliotheken van collectiebeheer naar meer een netwerkorganisatie is van invloed op de werkgelegenheid binnen de branche. De medewerker media coaching inventariseert eerst de wensen en leerbehoefte van de klant, de mogelijkheden die er zijn vanuit de bibliotheek /mediatheek en de ontwikkelingen op mediagebied. Hij geeft een instructie aan de klant. Hij leert de klant hoe hij media, applicaties en tools moet gebruiken en hoe hij mediawijs wordt. Tijdens en na de instructie of presentatie evalueert hij de tevredenheid en behoeften en geeft hij zo nodig nazorg.