Informatiedienstverlening in de nieuwe bibliotheek

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
De nieuwe rol van openbare bibliotheken van collectiebeheer naar meer een netwerkorganisatie is van invloed op de werkgelegenheid binnen de branche. De medewerker media coaching inventariseert eerst de wensen en leerbehoefte van de klant, de mogelijkheden die er zijn vanuit de bibliotheek /mediatheek en de ontwikkelingen op mediagebied. Hij geeft een instructie aan de klant. Hij leert de klant hoe hij media, applicaties en tools moet gebruiken en hoe hij mediawijs wordt. Tijdens en na de instructie of presentatie evalueert hij de tevredenheid en behoeften en geeft hij zo nodig nazorg.